Tapahtumat

Tällä sivulla tiedotetaan yhdistyksen tulevista tapahtumista.

Kevään 2023 tapahtumat

Torstaina 16.2. klo 18.00 yhdistyksen puheenjohtaja, FM Katja Varakas pitää esitelmän ”Kotiinkuljetuksella vai ilman? Kuvauksia arkisesta ilmiöstä antiikin Kreikassa”. Tilaisuus toteutetaan Zoom-yhteydellä: linkin saa pyynnöstä sihteeriltä (ateenanystavat@gmail.com).

Lauantaina 11.3. järjestetään omatoimiretki Kuopioon, jossa tutustutaan Kuopion museon näyttelyyn ”Julius Caesar – kunniasta kuolemattomuuteen”. Opastettu kierros alkaa klo 13.30. Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille (ateenanystavat@gmail.com).

Tiistaina 21.3. klo 17.00 järjestetään yhdistyksen vuosikokous osoitteessa Unioninkatu 40 (Metsätalo, 4. krs), sali 18 sekä etäyhteydellä. Ennen kokousta yhdistyksen väitöskirjastipendiaatti vuodelta 2018, FT Jasmin Lukkari pitää esitelmän ”Hellenistiset kuninkaat Rooman tasavallan ajan historiankirjoituksessa”. Kokouksen esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus
  8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Keskiviikkona 26.4. klo 18.00 järjestetään yhdessä Villa Lanten ystävät r.y.:n ja Suomen Lähi-idän instituutin ystävät r.y.:n kanssa vuosittainen tilaisuus Mare nostrum, jossa on luvassa esitelmiä teemalla ”Vaalit antiikin maailmassa”. Järjestämisvuorossa on Villa Lanten ystävät r.y. Tilaisuus järjestetään webinaarina Zoom-palvelussa. Lisätietoa ohjelmasta löytyy täältä.

Zoom-linkin etätilaisuuksiin osallistumiseen saa pyynnöstä sihteeriltä (ateenanystavat[at]gmail.com).


Kevään ja syksyn 2022 menneet tapahtumat

Keskiviikkona 23.2. klo 18.00 Suomen Ateenan-instituutin johtaja, FT Petra Pakkanen piti esitelmän ”Nahka ja nahanvalmistus antiikin Kreikassa”. Tilaisuus toteutettiin etäyhteydellä.

Torstaina 17.3. klo 18.00 järjestettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous etäyhteydellä.

Tiistaina 26.4. klo 18.00 alkaen Helsingin yliopiston Metsätalossa (Unioninkatu 40) salissa 6 (esteetön tila) järjestettiin Suomen Ateenan-instituutin ystävien, Villa Lanten ystävien sekä Lähi-idän instituutin ystävien yhteinen esitelmäilta Mare Nostrum. Tilaisuuden teemana oli ”Antiikin myytit ja kertomusperinne” ja järjestävänä tahona toimi SAIY. Tapahtumassa puhuivat Villa Lanten ystävien edustajana FT Marja-Leena Hänninen, SLIY:n edustajana FT Joonas Maristo ja SAIY:n edustajana FT Vesa Vahtikari. Lisätietoa tapahtumasta löytyy sen omalla sivulla.

Keskiviikkona 26.10. klo 18.00 FM Liisa Kaski pitää esitelmän ”Porfyrioksen Sielullisten vahingoittamista vastaan – jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua”. Esitelmäilta järjestettiin Helsingin yliopiston Porthanian salissa P673 (Yliopistonkatu 3, 6. krs.) ja Unitube-yhteydellä. Esitelmän abstrakti on luettavissa täällä.

Torstaina 17.11. Keskiviikkona 23.11. klo 18.00 FT Antti Lampinen piti esitelmän aiheesta ”Barbaareita, propagandaa ja politiikkaa hellenistisessä Delfoissa: kelttien hyökkäys ja sen hyödyntäminen aitolialaiskaudelta roomalaisaikaan”. Esitelmä järjestettiin etänä Zoom-yhteydellä.


Suomen Ateenan-instituutin tapahtumia

(Ei ajankohtaisia tapahtumia)

Suomen Ateenan-instituutissa on meneillään seuraavat haut: