Ohjeet Helikonin kirjoittajille

Suomen Ateenan-instituutin ystäväyhdistyksen Helikon-lehteen ovat tervetulleita kirjoitukset, jotka käsittelevät instituutissa tai suomalaisissa yliopistoissa tehtävää Kreikkaan kohdistuvaa tutkimustyötä. Tieteellisten hankkeiden esittelyjen ohella kysymykseen tulevat myös kaikki kreikkalaista kulttuuria valaisevat ajankohtaiset asiat Kreikassa ja kotimaassa antiikin ajoista nykypäivään. Lehdessä julkaistaan myös mainittuihin aiheisiin liittyviä kirja-, elokuva- ja teatteriarvosteluja.

Lehden toimituskunnalle voi tarjota suurelle yleisölle tarkoitettuja yleistajuisia artikkeleita, jotka ovat kieleltään viimeisteltyjä ja jäsennelty alustavin väliotsikoin. Sanomattakin on selvää, että tekstissä esitetyt asiat pitävät paikkansa. Kirjoituskielinä ovat suomi ja ruotsi.

Kreikkalaisten nimien kirjoittaminen: Antiikista puhuttaessa käytetään antiikin aikaisia kreikkalaisia nimiä, nykyajasta puhuttaessa käytetään nykykreikkalaisia nimiä ilman korkomerkkiä. Joissakin tapauksissa antiikin aikainen nimi on hyvä laittaa mukaan suluissa. Kreikan paikannimien kirjoitusasuun voi katsoa mallia osoitteesta http://kaino.kotus.fi/kreikanpaikannimet/index.php.

Tekstit kirjoitetaan mieluusti fontilla Times New Roman ja tekstien maksimipituus on n. 20 000 merkkiä = n. 2000–2200 sanaa = n. 5–6 sivua rivivälillä 1. Alaviitteitä ei merkitä, mutta loppuun voi lisätä lyhyen kirjallisuusluettelon.

L. Pietilä-Castrén, Kävelyretkillä Ateenassa, Helsinki 2013.
V. Vahtikari, ”Surrealistinen vierailu Manalassa”, Helikon 1, 2013, 16–17.

Kirjoittaja liittää mukaan tekstiä valaisevat ja täydentävät ehdotukset kuva- ja/tai karttamateriaaliksi, jonka tulee olla kooltaan vähintään n. 8 x 10 cm, resoluutiolla 300 dpi, mieluusti JPEG- tai TIFF-muodossa (eli kuvan pakkauksesta riippuen vähintään satoja kilotavuja, mieluummin 1 megatavun kokoluokkaa). Isoja kuvia voi aina pienentää, mutta liian pieniä (muutaman kymmenen kilotavun kokoisia) kuvia ei voi julkaista. Myös kuvatekstit ja tieto kuvanottajasta tarvitaan.

Kirjoittajan tiedot: oppiarvo, pääaine, yliopisto tai oppilaitos tai ammatti, sekä selvitys omasta osuudesta esim. tutkimusprojektissa tai suhteesta Ateenan-instituuttiin.

Helikon ilmestyy kahdesti vuodessa, huhti-toukokuussa ja marras-joulukuussa. Tekstien jättöpäivät ovat viimeistään 15.3. ja 15.10. Julkaistaviksi hyväksytyt, mutta loppuhionnassa viivästyneet artikkelit siirtyvät automaattisesti seuraavaan lehteen.

Helikon on julkaisu- ja tietojärjestelmässä luokkaa E1.

Artikkelien jättöpäivät kevätnumeroon viimeistään 15.3. ja syysnumeroon 15.10.